Finance, bankovnictví

Bankovnictví – 7. přednáška

Činnosti obchodních bankTvorba (poskytování) úvěrů podnikatelským subjektům Tato činnost je pro banky jedna z nejvýnosnějších na straně jedné, a na straně druhé je spojena s riziky klientů, ke kterým dochází při poskytování úvěrů. Tato...

ŠEKY

– stále se používají např. ve Francii – mohou být pro hotovostní výběr nebo bezhotovostní platbu – pokladní šek = pouze pro hotovostní výběr – šeky k zúčtování = pouze pro bezhotovostní platbu –...

Příkazy k úhradě

a) jednorázové (realizují se jedním zúčtováním) b) trvalé (pro platby, které se ve stejných termínech i částkách opakují): – jednotlivé – hromadné Náležitosti platebních dokladů Povinné: bankovní spojení na plátce i příjemce (jejich čísla...

Dávkový systém:

I. etapa = zpracování v jednotlivých bankách, úhrady mezi klienty jedné banky a jiných bank, průměrně zpracovává clearingové centrum 750.000 dat (transakcí) denně II. etapa = operace mezibankovního systému, uzávěrka účetního dne, zpětně operace...

ÚČTOVACÍ A PLATEBNÍ STYK

– je to charakteristický prvek ve spojitosti s bankami – je to způsob provádění konkrétní úhrady finančních závazků – tento platební styk rozlišujeme z několika hledisek na: · hotovostní · bezhotovostní · tuzemský ·...

Bankovnictví – 6. přednáška

Rozvoj bankovnictví – po válce pokračoval bankovní vývoj tím, že byly zrušeny banky, které byly německé – v říjnu 1945 došlo ke znárodnění bank, které předtím byly jako akciové společnosti – v roce 1948...

Bankovní soustava je založena na:

a) univerzálních bankách b) specializovaných bankách U nás existuje centrální banka (ČNB), a dále většina tzv. univerzálních bank, pouze některé banky jsou speciální (např. Stavební spoření). Taktéž u nás existují hypotekární banky. Jsou zde...

Banky jsou komisionářské subjekty

– uložené zdroje u nich jsou cizí zdroje. Ten, kdo je tam uložil vystupuje jako věřitel. Þ „Hookovo pravidlo“ = 8% zdrojů banky je vlastní, zbývající část je cizí Þ komitentské účty = účty...

ROZVOJ BANKOVNICTVÍ

– středověk = nemorální a „bezbožné“ úroky – největší rozvoj začal v 18. století = vznik bankovních soustav – rozdělení na dvě větve: · jednostupňový systém § centrální banka je spojeno s komerčním bankovnictvím...