Finance, bankovnictví

Peněžní agregáty

(metodika stanovení peněžních agregátů) M0 = oběživo (nejlikvidnější peníze) M1 = M0 + netermínované vklady (vklady na viděnou) M2 = M1 + termínované vklady + vklady v cizí měně ———————————————————– tyto jsou sledovány v...

V tržní ekonomice plní peníze tyto základní funkce:

Peníze neplnily své funkce ve své obecné podobě, ale potřeby peněžního oběhu si vynucovaly úpravu jejich podoby, vydávání, stahování a vlastního oběhu tak, aby byla zajištěna plynulost směny i ostatních plateb. Stát proto upravoval...

Zahraniční (cizí) měna se člení na:

1. valuty – které představují oběživo, tzn. bankovky a mince cizích států. Jde o hotovostní zahraniční peníze. 2. devizy – které představují bezhotovostní peníze. Jde v podstatě o platební dokumenty, které jsou vyjádřeny v...

Peníze a měna

Peníze jsou hmotným nositelem finančních vztahů. Například finančním vztahem mezi státem a podnikem je daň. Aby se tento vztah uskutečnil, musí podnik zaplatit státu určitou sumu peněz a tím splnit svojí daňovou povinnost. Peníze...

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – KOMPLETNÍ OBSAH

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – OBSAH Bankovnictví JOBING – Princip úspěchu DPFO ze závislé činnosti Podíl na celostátních daních Obce FINANCE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ STÁTNÍ ÚČELOVÉ FONDY Vyhodnocení a sestavení závěrečného účtu Plnění rozpočtu Podstata...