Finance, bankovnictví

Bankovnictví

Bankovní systém v ČR Bankovním systémem nazýváme souhrn všech bankovních institucí v daném státě a organizaci vzájemných vztahů mezi nimi.v každé zemi je tato soustava výsledkem historického vývoje a má vždy určité specifické rasy,...

Princip úspěchu

Princip úspěchu: Soustřeďte se na to, na čem nejvíce záleží 1. Vaše pracovní prostředí = zaměření Pokud chcete udržovat své zaměření a být schopen provést vaši práci v rozumném časovém úseku, je nezbytné mít...

DPFO ze závislé činnosti

100 % 70 % Magistrátní města 30 % Státní rozpočet – o hospodaření obce platí univerzální předpisy – obce získávají příjmy pouze z těch věcí, které na jejich území skutečně existují – obec má...

Obce

– rozpočet obce musí být sestavován jako vyrovnaný, může být schválen až po schválení rozpočtu okresního úřadu, rozpočet okresního úřadu až po schválení státního rozpočtu – 15 dní před projednáváním rozpočtu musí obec zveřejnit...

Podíl na celostátních daních

Daň z nemovitostí – veškeré příjmy z této daně jsou příjmem rozpočtu obce DPPO z podnikání – 80 % – jde do státního rozpočtu – 20 % – obce včetně magistrálních měst (Plzeň, Brno,...

STÁTNÍ ÚČELOVÉ FONDY

– tyto účelové fondy jsou vytvářeny za účelem financování specifických úkolů ze zvláštních příjmů – finanční zdroje lze získat různým způsobem: * povinně (např. zdravotní pojištění) * dobrovolně (např. fond kinematografie) – účel jednotlivých...

FINANCE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

– rozlišné v různých zemích – každá země má jiné uspořádání – slouží jako finanční základna k zabezpečení funkcí územních orgánů (obce a města) – místní orgány si také mohou zřizovat účelové fondy –...

Plnění rozpočtu

– všechny subjekty plní práva a povinnosti vyplývající z rozpočtu (jak v příjmové tak i ve výdajové stránce)- plnění státního rozpočtu mají na starosti veškeré vládní i nevládní organizace, které jsou na rozpočet napojeny-...

Vyhodnocení a sestavení závěrečného účtu

– stejný proces jako při sestavování rozpočtu – projednávání je o to složitější, o to jak se liší schválená a skutečná verze státního rozpočtu – musí se rozhodnout o tom co udělat s přebytkem...

Podstata

– rozpočet je základním článkem veřejných financí, rozhodující dokument o příjmech a výdajích – jedná se o centralizovaný fond, který vytváří a využívají ústřední orgány státu – představuje soustavu peněžních vztahů – je to...